Popisy country tanců

 Stručné popisy tanců

Popis je členěn po 16 dobách odrážkami a dále větami (představuje zpravidla 8 dob, u sólových a některých párových tanců 4 doby). Není-li uvedeno, je tanec popisován z pohledu pána. Názvy tanců v uvozovkách nejsou původní.

 

Alley Cat

Sólový tanec

Dvakrát PN do strany a zpět. Totéž LN. Dvakrát PN dozadu a zpět. To samé LN.

Dvakrát vykopneme PN doleva. Dvakrát vykopneme LN doprava. Jednou výkop PN doleva a LN doprava. Tlesknutí, jednu dobu čekáme, otočka o čtvrt kola doprava.

 

All My Roads

Čtverylka

Hlavní páry jdou vpřed a zároveň vedlejší couvají od partnera „na rohy čtverce“, hlavní páry se rozdělí a s protějším tanečníkem couvají na místa vedlejších párů a vedlejší jdou na místa hlavních párů (potkají se tam s protějším tanečníkem). Nyní opakujeme předchozí tak, že si hlavní a vedlejší páry vymění role (tzn. hlavní páry couvají od protějšího, vedlejší jdou s protějším do středu, …); všichni končí na svých původních místech.

Celé opakujeme, ale hlavní a vedlejší páry si vymění role. *

Dámy hvězda za pravou ruku k protějšímu pánovi, otočení dámy (courtesy turn). Totéž ještě jednou.

Promenáda domů.

*) Figura na prvních 32 dob (první dvě hvězdičky) se nazývá Grand Square.

 

Armstrongova hvězda

Řadový tanec

Krátká řada pro 4 páry, pánové levým bokem k hudbě.

První pár promenáda středem řady dolů, pán drží pravou rukou dámu za levou. Promenáda prvního páru zpět, držení zůstává.

Pánové hvězda za levou ruku a totéž dámy za pravou ruku. Prolínání hvězd.

Prolínání hvězd zpět, vytváření párů a promenáda nahoru.

Rozdělení páru, každý jde po své straně vnějškem dolů a zde vytváří první pár bránu, ostatní procházejí.

 

Ashley's Star

Čtverylka

Zátočka s partnerkou za pravou ruku o 1,5, držení zůstává a levou rukou se pánové chytnou s další dámou. Balance a zátočka za levou ruku.

Do-si-do s partnerkou. Dámy hvězda za levou ruku, na konci se nepustí a přiberou partnera.

Hvězda párů o půl, pánové se na poslední dvě doby oddělí a otočí se vpravo ke své původní sousedce. Swing se sousedkou.

Dostředu a zpátky. Kroužek vlevo domů.

 

Atotonilco

Mexický tanec  

Pánové po kruhu čelem do směru tance a dámy proti nim.

Cval šikmo vpravo s přídupem, cval šikmo vlevo s přídupem. Ještě jednou, končíme před novým (čtvrtým) partnerem.

Baskické kroky k sobě a od sebe v držení za obě ruce, otočení vpravo o půl kola (dámy s pohyby boků). Ještě jednou.

 

Banjo Contra

Řadový tanec

Řada párů, liší pánové pravým a sudí levým bokem k hudbě. Liché páry se otočí zády a sudé čelem k hudbě.

Pánové uzavřou se sousedkou držení „banjo position“ a promenují směrem nahoru nebo dolů (dle postavení pána). Tanečníci v páru se otočí (nepouští se, dáma je nyní po levém boku pána) a vrací se zpět.

Tanečníci si podají obě ruce a tančí pata-špička (pán levou a dáma pravou nohou) a cval dovnitř, pata-špička (pán pravou a dáma levou nohou) a cval ven. Ještě jednou.

Do-si-do se sousedkou. Swing se sousedkou.

Kroužek vlevo. Hvězda za levou ruku zpět.

 

La Bastringue

Kruhový tanec

Dvakrát do středu a zpět.

Polkové přeměny po kruhu vlevo. Poslední 4 doby podtočení sousedky do uzavřeného držení, aby byly dámy zády do kruhu.

Swing s touto dámou.

Polkové přeměny ve „zkřižném“ držení po směru tance a na poslední 2 doby opět přejdeme do kruhu.

 

B. C. Swing

Párový tanec (s výměnou partnerů)

Kruh párů, pánové zády do středu, dámy proti nim. Spojené ruce ve výši ramen, paže pokrčeny (butterfly position).

Pata-špička (pánové levou nohou a dámy pravou), krok-sun-krok. Totéž od druhé nohy. 4 kroky vpřed po směru tance. Výměna míst v páru, partnerka podchází pod pravou rukou pána, končí ve výchozím držení.

Celé ještě jednou v opačném směru. Při výměně míst v páru pán postoupí o jednu dámu po směru tance * .

*) Tanec lze tančit také bez výměny partnerů, zůstane-li pán u své dámy.

 

Boston Two Step

Párový tanec

Tanečníci začínají v postavení vedle sebe, držení za vnitřní ruce.

Dva baskické kroky šikmo vpřed (od sebe, k sobě). Tři kroky, přísun s otočením do protisměru. Celé opakujeme v opačném směru.

Baskickými kroky od sebe a k sobě, 2× krok-přísun po směru tance. Polka dokola.

Breton Polka

Párový tanec

Partneři stojí čelem proti sobě, nedrží se.

3× rychle dupneme za 2 doby, další 2 doby 3× tleskneme. Podtočíme partnerku pod pravou rukou * . Celé ještě jednou.

Otočení za pravé ruce. Otočení za levé ruce.

Polka dokola po sále ** .

*) Pro pokročilé tanečníky: Zkuste podtočit partnerku 2×, jednou tam a podruhé zpět (jedno podtočení na 2 doby).

**) Při polce je možné měnit partnera.

 

Broken Sixpence

Řadový tanec

Řada párů, liší pánové pravým a sudí levým bokem k hudbě.

Liché a sudé páry se natočí k sobě, do-si-do se sousedkou. Do-si-do s partnerkou.

Dámy do-si-do. Liché páry swing mezi svými sudými páry, se sudými páry vytvoří řadu čtyř čelem dolů.

V řadách čtyř promenáda dolů, na poslední dobu se všichni otočí čelem vzad. Opět utvoří řady čtyř, promenáda nahoru, na poslední 2 doby řady utvoří kroužky.

Kroužek vlevo. Hvězda za levou ruku zpět.

 

La Charita

Mexický tanec

Páry po kruhu čelem po směru tance v „mazurkovém“ držení.

Dvě polkové přeměny vpřed, čtyři chodné kroky vpřed. Dvě polkové přeměny, partneři pustí levé ruce, čtyři chodné kroky, pánové končí zády a dámy čelem do kruhu (pán se drží s partnerkou za pravou a s další dámou za levou ruku).

Baskický krok vpravo a vlevo, zátočka s partnerkou za pravou ruku o půl. Baskický krok vlevo a vpravo, zátočka s sousedkou za levou ruku o půl do výchozího postavení.

 

Circassian Circle

Sicilian circle

Kroužek vlevo o dvě kola.

Výměna s protější dámou za pravé ruce a otočení partnerky (right and left through). Totéž zpět do výchozí postavení.

Výměna dam za pravé ruce a pánové otočí dámu (ladies chain). Totéž zpět do výchozího postavení.

K sobě a od sebe. Průchod k dalšímu páru.

 

C. J. Mixer

Párový tanec (s výměnou partnerů)

Kruh párů po směru tance v „mazurkovém“ držení.

Tři kroky vpřed a na 4. dobu otočení do protisměru. Sedm kroků proti směru tance a osmým krokem opět otočení do protisměru. Čtyři kroky po směru tance.

Zátočka za levou ruku. Zátočka za pravou ruku, pán k dámě proti směru tance * a s ní uzavře „mazurkové“ držení.

*) Tanec lze tančit také bez výměny partnerů, uzavřeme-li „mazurkové“ držení opět se svojí partnerkou.

 

Contra Clap“

Řadový tanec

Řada párů, liší pánové pravým a sudí levým bokem k hudbě.

Liché páry tančí na 4 doby cval dolů a na 4 zpět, sudé páry tleskají. Toto znovu, liché páry končí mezi sudými páry.

Tleskání liché páry – do vlastních dlaní, s partnerkou za pravou ruku, do vlastních dlaní, s partnerkou za levou ruku a poté čelem vzad a týmž způsobem s tanečníkem sudého páru. Swing s tanečníkem sudého páru tak aby vznikla řada čtyř tanečníků kolmá na původní řadu, všichni jsou čelem dolů.

Čtyři kroky dolů, otáčení párů čelem vzad. Čtyři kroky nahoru, vytvoříme původní formaci.

Výměna dam za pravé ruce a pánové otočí dámu (ladies chain). Totéž ještě jednou.

 

Cotton-Eyed Reggae Cowboy

Sólový tanec

Dotek PN vpravo, vedle LN, vpravo, přísun s přenesením váhy. Dotek LN vlevo, vedle PN, vlevo, přenesení váhy. Dvakrát rychlý výkop PN vpřed, krok-sun-krok. Dvakrát rychlý výkop LN, krok-sun-krok.

Otočení vpravo. Otočení vlevo. Tři kroky od PN a výkop LN. Tři kroky a přísun zpět od LN, na poslední dvě doby se otočíme o čtvrt vlevo.

 

Country Waltz

Kroužky

Dvoupárové kroužky volně rozptýlené po sále. U popisu tohoto tance hvězdička znamená 24 dob, tj. 8 taktů.

Dva valčíkové kroky (k sobě, od sebe), pánové valčíkový krok vzad a zpět a současně před sebou přetočí svoji partnerku z pravé ruky do levé. Celé znovu, ale pánové dámu přetáčí zpět.

Od začátku celé znovu.

Pánové podají pravou ruku sousedce a tančí dva valčíkové kroky (k sobě a od sebe), podané pravé ruce vytváří okénko; totéž, ale s výměnou míst. Opakujeme s partnerkou.

Pánové podají pravou ruku sousedce a tančí dva valčíkové kroky (k sobě a od sebe), podané pravé ruce vytváří okénko; totéž, ale s výměnou míst. Opakujeme s partnerkou.

Valčík po sále.

Valčík po sále, na poslední 3 doby si najdeme nový pár a podtočíme partnerku do nového kroužku.

 

Double Mixer

Kruhový tanec

Páry po směru tance.

Dvě polkové přeměny po směru tance, 4 chodné kroky po směru tance, posledním krokem se partneři natočí k sobě. Krok a přísun vpravo, vlevo, podtočení partnerky.

Partneři se tlesknutím od sebe odrazí a 3 kroky vzad a přísun, dámy 3 kroky a přísun vpřed a pánové 3 kroky a přísun k nové partnerce šikmo vpravo. Poté ještě jednou.

 

E. Z.'s Mixer

Kruhový tanec

Otočení za pravou s partnerkou. Otočení za levou ruku s partnerkou.

Otočení za obě ruce s partnerkou. Do-si-do s partnerkou.

Swing * s partnerkou.

Promenáda s partnerkou, na poslední 4 doby se dáma otáčí doprava k dalšímu pánovi proti směru tance.

*) Místo swingu na 16 dob lze tančit figury balance s partnerkou a swing s partnerkou.

 

Heel and Toe

Kruhový tanec

Kruh párů v držení za obě ruce, pánové zády do středu, dámy proti nim.

Dvakrát pata-špička (pánové levou, dámy pravou) a cval po směru tance . Totéž zpět proti směru tance.

Tleskání za pravou ruku, za levou ruku, za obě ruce a o svoje stehna (vždy třikrát na dvě doby). Swing s partnerkou tak, že ji podtočíme k dalšímu pánovi proti směru tance.

 

Hubáčkova čtverylka

Čtverylka

Všichni do středu, pozdraví se, a zpět. K sousedovi, pozdraví se a zpět.

Všichni jdou do středu, otočí se, chytnou sousedku a jdou ven. Zátočka za pravou ruku s partnerkou.

Zátočka za levou ruku se sousedkou. Zátočka za pravou ruku s partnerkou, zakončíme podtočením do „zkřižného“ držení.

Promenáda ve „zkřižném“ držení domů.

 

„Jackson“

Sólový tanec

Tři kroky od PN vpravo se zakřižováním a přísun (přídup) s tlesknutím. Tři kroky od LN vlevo se zakřižováním a přísun (přídup) s tlesknutím. Totéž ještě jednou.

Úkrok vpravo a přísun (přídup), úkrok vlevo a přísun (přídup). Totéž ještě jednou. Tři kroky od PN vpřed, výkop LN vpřed s otočením o 90° vpravo. Tři kroky vzad od LN a přísun (přídup).

 

Jiffy Mixer

Sicilian circle 

Kroužek vlevo. Kroužek vpravo.

Do-si-do se sousedkou. Do-si-do s partnerkou.

Hvězda za pravou ruku. Hvězda zpět za levou.

Páry vytvoří řadu tak, že liché páry zůstávají uprostřed, sudé se rozdělí a postaví se na kraje řady, řady osm kroků vpřed, na poslední dobu liché páry vytvoří bránu. Sudé páry se spojují a procházejí branou k dalším lichým párům.

Obměny třetích šestnácti dob (třetí hvězdička):

Řetěz ve dvou párech.

Výměna dam za pravé ruce a otočení dámy (ladies chain). Ještě jednou.

 

 Kanadské kolo

Sicilian circle

Liché páry se natočí k partnerovi, sudé se mezitím rozestoupí; liché páry cval po směru tance. Liché páry cval zpět na původní pozice.

Totéž sudé páry, ale proti směru tance.

Hvězda za levou ruku. Hvězda za pravou zpět.

Páry k sobě a od sebe. Průchod k dalším párům.

„Koně“

Kroužky

Třípárové kroužky volně rozmístěné po parketu.

Kroužek vlevo cvalem. Kroužek vpravo cvalem.

Do-si-do s partnerem. Zátočka za pravou ruku s partnerem.

Hvězda za pravou ruku, pán drží protější dámu – novou partnerku. Podlézání dam k novým partnerům, první podlézá dáma mající ruku nejníž, páry se chytnou do „zkřižného“ držení.

Páry se „rozprchnou“ dvojposkočným krokem volně po parketu a hledají páry pro vytvoření nových trojic.

 

„Lines of Three Square“

Čtverylka

Všichni do středu a zpět. Dámy hvězda za pravou ruku k protějšímu pánovi, který ji otočí.

Celé ještě jednou.

Do-si-do se sousedkou. Swing s partnerem.

Promenáda o kolo s partnerem.

Pánové z hlavního páru chytnou partnerku a sousedku a tyto nově vzniklé řady jdou k sobě a od sebe. Poté si minutím pravými rameny vymění místa.

Pánové z vedlejšího páru dělají totéž.

Kroužek o půl kola vlevo. Swing se sousedkou.

Promenáda domů.

 

Main Mixer

Kruhový tanec

Páry po směru tance.

Dvě polkové přeměny a tři kroky a přísun po směru tance, posledním krokem se partneři natočí k sobě. Partneři si odtlesknou, tři kroky a přísun od sebe, dva kroky k sobě (nyní pravými boky u sebe), tleskání (třikrát na dvě doby).

Do-si-do s partnerkou, na poslední dvě doby vpřed šikmo vpravo k novému partnerovi. Swing s tímto novým partnerem.

 

Marieta

Mexický tanec

Kruh párů v zavřeném držení, pánové zády do středu.

Pánové levou nohou krok vpřed, přenesení váhy, krok vzad, přenesení váhy, dáma to samé pravou nohou, začíná vzad; celé ještě jednou. Čtyři úkroky po směru tance s nakláněním trupu.

Opakujeme předchozí část.

Páry v zavřeném držení boky k sobě promenují čtyřmi kroky, páry se beze změny držení otočí a pokračují v započatém směru. Páry se opět beze změny držení otočí a promenují obdobným způsobem.

Opakujeme předchozí část.

Čtyři úkroky nakláněním trupu. Dámy přejdou úkroky s úklony trupu k dalšímu pánovi po směru tance, pánové čekají.

 

Next Lady Circle“

Kruhový tanec  

Páry po směru tance.

Všichni vychází vnější nohou a jdou 7 kroků vpřed, otočí se směrem k sobě a jdou zpět.

Do-si-do s partnerem. Do-si-do s dámou šikmo vlevo.

Zátočka s partnerem za pravou ruku. Zátočka za levou ruku s dámou šikmo vpravo.

Zátočka s partnerkou za pravou ruku. Swing s další dámou po směru tance.

 

Planety

Čtverylka  

Do-si-do se sousedkou. Zátočka s partnerkou za levou ruku.

Pánové hvězda za pravou ruku o dvě kola, dámy promenáda v zástupu jednou okolo hvězdy po směru tance.

Zátočka doma s partnerkou za levou ruku. Swing se sousedkou.

Promenáda domů.

Přetočený řetěz

Kruhový tanec

Balance s partnerem. Swing s partnerem.

Dámy do středu a zpět. Pánové jdou do středu, tam se otočí vlevo čelem vzad a zpět mezi partnerku a sousedku, se kterými se chytí.

Všichni balance vpravo a vlevo. Zátočka za levou ruku s partnerkou. Do-si-do se sousedkou.

Řetěz, začínáme se sousedkou. Po druhé výměně za levou ruku se s touto dámou otočíme do protisměru a tančíme řetěz zpět k původní sousedce.

 

Putující řada

Řadový tanec

Řada párů, liší pánové pravým a sudí levým bokem k hudbě.

Swing se sousedkou. Řady k sobě a od sebe.

Konce řady se spojí a tím se utvoří ovál, celá formace osm kroků vlevo. Osm kroků zpět.

Hvězda o 3/4 kola za levou ruku, partneři končí v jedné řadě. Swing s partnerkou.

Pánové se otočí za pravé lokty o kolo a půl, končí čelem k sousedce. Swing se sousedkou.

 

Rocky Mountain Scramble

Sólový tanec

Tři kroky vpravo od PN se zakřižováním a přísun. Obdobně vlevo. Tři kroky od PN vpřed a zhoupnutí LN vpřed. Tři kroky vzad a přísun.

Špičkou PN dotyk podlahy vpředu, vedle sebe vpravo, vzadu a přísun. Totéž LN na levé straně. Dva pomalé kroky vpřed od LN. Tři kroky vpřed, otočení o čtvrt kola vlevo.

 

Rufus

Kruhový tanec

Páry po směru tance.

Čtyři kroky vpřed, pátým krokem se otočíme čelem vzad od sebe * a tři kroky couváme. To celé ještě jednou.

Partneři jsou bokem k sobě a tančí baskický krok k sobě a od sebe, výměna místa s partnerkou tak, že ji pánové přetočí před sebou z pravé ruky do levé. Opět baskický krok k sobě a od sebe, přetočení partnerky za sebe a pánové se vrací na původní místo.

Obměny posledních šestnácti dob (druhá hvězdička):

Zátočka za pravou ruku s partnerkou. Zátočka za levou ruku s partnerkou. **

Do-si-do s partnerkou. „Opačné do-si-do“ (začíná se míjet levým ramenem) s partnerkou.

*) Na pátou dobu (při otáčení) můžeme dámu podtočit (podtáčí se směrem od pána).

**) Zkušenější tanečníci mohou točit zátočky 2× dokola.

 

 Scones Tea

Sicilian circle

Hvězda za pravou ruku. Hvězda za levou ruku.

Dámy do-si-do. Pánové do-si-do.

Do-si-do v páru. Kroužek vlevo.

Swing s partnerem. Průchod k dalšímu páru.

 

Serpentine

Kruhový tanec

Čtyři kroky doprostřed a zpět. Do-si-do s partnerem.

Zátočkou s partnerem za pravou ruku. Zátočka s dalším za levou ruku.

Zátočkou s dalším za pravou ruku. Zátočka s dalším za levou ruku.

Swing s dalším tanečníkem. Promenáda.

 

Sicilian Stars“

Sicilian circle

Hvězda za pravou ruku, hvězda za levou ruku s dalším párem, hvězda za pravou s dalším párem, hvězda za levou ruku s dalším párem.

Kroužek vlevo. Kroužek zpět.

 

Stars and Stripes Quadrille

Čtverylka 

Dámy hvězda za pravou ruku k protějšímu pánovi, otočení dámy (courtesy turn). Hlavní páry výměna s protější dámou za pravé ruce a otočení partnerky (right and left through).

Dámy hvězda za pravou ruku k protějšímu pánovi, otočení dámy (courtesy turn). Vedlejší páry výměna s protější dámou za pravé ruce a otočení partnerky (right and left through).

Dámy 3 kroky a přísun do středu, totéž zpět. Pánové hvězda za pravou ruku.

Zátočka za levou ruku s partnerkou. Promenáda se sousedkou domů.

 

Stay Young

Sólový tanec

Kruh tanečníků.

Čtyři kroky proti směru tance od LN. V postavení čelem do středu unožení a přísun LN 2×. Celé opakujeme.

Tři kroky šikmo vlevo od LN, na 4. dobu tlesknutí. Tři kroky a přísun zpět. Totéž šikmo vpravo od PN.

 

Ten O'Clock Mixer

Párový tanec s výměnou partnerů

Kruh párů, všichni čelem do středu, drží se pouze v páru.

Dvakrát všichni do středu a zpět, pánové pravou a dámy levou nohou, na konci této figury se partneři otočí k sobě.

Dvakrát pata-špička levou nohou (dámy pravou). Cval do středu na 4 doby. Poté to samé ven.

Všichni ve svém směru promenáda v zástupu, pánové vnitřkem kruhu a dámy vnějškem. Na poslední dobu se všichni otočí a jdou zpět, pánové se otáčí do středu a dámy ven.

Otočení za levé předloktí s partnerkou. Swing se sousedkou * .

*) Tanec lze tančit také bez výměny partnerů, točíme-li swing se svojí partnerkou.

 

Texas Star

Čtverylka 

Dámy do středu a zpět. Pánové hvězda za pravou ruku.

Pánové hvězdu za levou ruku k další dámě. S ní pokračují ve hvězdě.

Pánové se pustí a noví partneři se otočí jako pár o kolo a půl doleva, dámy končí uprostřed formace. Páry hvězda zpět.

Pánové zůstanou na svých místech a dámy pokračují ve hvězdě za pravou ruku. Swing s novou partnerkou (se kterou jsme tančili hvězdu).

 

Tunnel Contra

Řadový tanec

Krátká řada pro 6 nebo méně párů, pánové levým bokem k hudbě.

Všichni do středu a zpět. Minutím si vyměníme v řadách místo a otočíme se na místě doprava.

Totéž ještě jednou.

Všechny páry kromě prvního utvoří brány a 1. pár tančí dolů pod branami cval. První dáma jde nahoru tunelem a její partner po své straně vně formace.

První pán jde dolů vnitřkem tunelu a dáma po své straně vně formace. Swing s partnerkou.

 

Virginia Reel

Řadový tanec pro šest párů

Řady k sobě a od sebe. Otočení za pravou ruku s partnerkou.

Otočení za levou ruku s partnerkou. Otočení za obě ruce.

Do-si-do s partnerkou. První pár cval dolů a zpět.

První pár otočení za pravé lokty o kolo a půl. Otočení za levé lokty 1. pán s 2. dámou a 1. dáma s 2. pánem, první pár otočení za pravé lokty.

Podobně pokračujeme v otáčení s 3. a 4. párem.

Podobně pokračujeme v otáčení s 5. a 6. párem.

První pár cval nahoru. Všichni se otočí nahoru a následují své první tanečníky ve své řadě, kteří se rozdělí a jdou vně formace dolů.

Na pozici šestého páru první utvoří bránu, ostatní páry se před branou spojují a procházejí branou; končí o pozici blíže k hudbě oproti začátku tance.

 

Wheelbarrow Quadrille

Čtverylka 

Pánové hlavních párů se chytí s protější dámou a takto vzniklé páry dělají do-si-do.

Vedlejší páry totéž.

Do-si-do se sousedkou. Swing se sousedkou.

Promenáda domů.

 

Zaplétaná řada

Řadový tanec

Řada párů, liší pánové pravým a sudí levým bokem k hudbě.

Hvězda za levou ruku. Kroužek vlevo.

Všechny páry se zaháknou za lokty a ve svém směru 2 kroky šikmo vlevo, 2 kroky šikmo vpravo, páry pokračují 2 kroky šikmo vpravo, 2 kroky šikmo vlevo. Do-si-do s novou sousedkou.

Balance ve stejných párech. Swing ve stejných párech, končí se čelem do středu řady.

Liché páry jdou vpřed, minou se, zadem obejdou sudé páry a posunou se o jedno místo blíž k hudbě. Liché páry swing.

 

Zlatokopecký mixer

Sicilian circle 

Kroužek vlevo. Kroužek vpravo.

Hvězda za pravou ruku. Hvězda za levou ruku zpět.

Balance s partnerkou. Swing s partnerkou.

Páry k sobě a od sebe. Průchod k dalšímu páru.

 

Zuzana

Kruhový tanec

Kroužek vlevo. Kroužek vpravo.

Pánové do středu a zpět. Totéž dámy.

Řetěz, pánové po směru a dámy proti směru tance.

Swing s novou partnerkou (devátá dáma).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bowling Bar BartonCity

!!!Vítáme Vás na našich nových webových stránkách!!!

Bowling je útulný, ale zároveň zajímavě členitý. Na jedné z našich 3 bowlingových drah může hrát až 16 hráčů (kvůli pohodlnému posezení a hernímu tempu však doporučujeme max. 8 hráčů) 

Pořádáme firemní akce, soukromé oslavy, svatby, narozeniny, jubilea, srazy, pohřby atd.. Na tyto akce je možné si přizpůsobit otevírací dobu Vašim potřebám k Vaší maximální spokojenosti.

V letních měsících mohou návštěvníci využít venkovního posezení vhodného pro rodiny s dětmi, cykloturisty, trempy a všchny ostatní, ktěří rádi relaxují na čerstvém vzduchu.

Kapacita bowlingu je cca 70 osob, přičemž díky výhledu může každý může fandit bowlingovým hodům.

Kapacita salonku Mexico je cca 40 osob. Při domluvení výše zmíněných akcích, jsme schopni umocnit atmosféru zapálením stylového krbu.

Poslední a zároveň asi nejvetší místností je sál ve western stylu, který má kapacitu až 100 sedících osob. Zde se nachází také pódium pro kapelu nebo DJe a menší taneční parket. Při domlouvání akcí je možno domluvit zapůjčení hudební aparatury. Na Vaše akce jsme schopni připravit raut od 250 Kč na osobu. Se stoupající cenou, bude raut bohatější na speciality jako čokoládová fontána s ovocem, sushi atd...

Na sále v současnosti také probíhají diskotéky. Viz události https://www.facebook.com/BowlingBarBartonCity/?modal=admin_todo_tour

Protože je pro nás zpětná vazba velice důležitá, informujte nás prosím na email nebo na fb stránku o Vaši spokojenosti či nespokojenosti. I přes to, že se snažíme pro Vás dělat maximum , vždy je co zlepšovat. Děkujeme a přejeme příjemnou zábavu!!! :)